Kunstenaars

Veel mensen zullen als het om Afrika gaat  niet gelijk associaties krijgen met moderne beeldende kunst. Als ze al aan kunst uit Afrika  denken, dan is dat toch meestal  aan oude (Egyptische) kunst, of vaker nog aan traditionele kunstvoorwerpen als maskers en voorouderbeelden, waar de volkenkundige musea vol mee staan. Het boeiende is overigens, dat juist die  traditionele kunstvoorwerpen  uit Afrika, aan de wieg van de moderne westerse  beeldende kunst hebben gestaan. Vanaf het begin van de vorige eeuw, toen die voorwerpen voor het eerst op de markt kwamen, meegenomen door kolonisten, missonarissen en zendelingen, werden zij verzamel- en inspiratie object voor een lange rij van Europese en Amerikaans kunstenaars, waaronder Picasso, Monet, Klee en  later ook de kunstenaars van de Cobra groep. Zo werd de basis gelegd voor de moderne westerse beeldende kunst.

Die kunst is  vanaf het midden van de vorige eeuw op haar beurt weer een bron van inspiratie geworden voor kunstenaars in Afrika zelf. Nieuwe kunstopleidingen  in (West)Afrikaanse hoofdsteden en makkelijker verkrijgbare materialen, van linnen tot acryl, hielpen daarbij. Tegenwoordig is het aanbod aan moderne kunst in Afrika even divers als elders op de wereld. Vooral kunstenaars uit West-Afrika spelen hierbij een hoofdrol, geholpen door de Franse culturele centra, die kunstenaars o.a. de kans bieden om te exposeren en in beperkte mate door de eigen overheden, die bijdragen aan de organisatie van kunstmanifestaties en uitwisselingsprogramma’s.

Wat die kunstenaars maken is even divers als hun landen van herkomst, maar allemaal putten zij hun  inspiratie én kleurgebruik uit de rijke eigen culturele tradities. Daarnaast speelt ook de huidige problematiek van Afrika en de strijd om te overleven in dit deel van de wereld een rol in hun kunst.